Støtte til Randsonen

randsonen_web1

Jeg har – via mitt filmselskap Pastiche Films – mottatt produksjonsmidler fra Sørnorsk filmsenter, til dokumentaren «Randsonen». Filmen tar for seg norsk eksperimentell musikk av i dag, og presenterer tanker og arbeider av Lisa Dillan, Stian Westerhus, Harald Fetveit, Lene Grenager, Øyvind Torvund, og Christian Wallumrød. Opptak vil begynne vinteren 2014-15.

Reklamer