Tilskudd til filmserie om geologi

stein_cover_litenPastiche Films har mottatt tilskudd fra Telemark fylkeskommune til en nettserie om geologiske fenomener som skal produseres i samarbeid med Gea Norvegica geopark. Serien er initiert av PF og består av en  rekke korte filmer om geologiske fenomener og kulturhistorien knyttet til disse, med utgangspunkt i naturparken. Filmene er særlig rettet mot barn og unge, og skal distribueres over nettet på mobile enheter.

Reklamer